Wydarzenia

Strona główna
Aktualności
Wieczorki filmowe
Śpiewnik
Kalendarz zajęć
Ważne informacje

Szkoła


Historia Szkoły
Nauczyciele i Uczniowie
System nauczania
Plan lekcji
Dni Wolne
Podręczniki
Biblioteka
Zadania Domowe
Linki

Kontakt


Kontakt i dojazd
Platforma edukacyjna

Rada Rodziców


Skład
Regulamin Ucznia

Statut szkoły

Statut Szkoły Języka Polskiego w Pompano Beach, Floryda

Rozdział I:  Zasady Ogólne

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi:  Szkoła Języka Polskiego im. Świętej Jadwigi Królowej
 2. Szkoła działa przy Polskiej Misji Pastoralnej Matki Boskiej Częstochowskiej  2400 NE 12 Street, Pompano Beach, FL 33062
 3. Celem Szkoły jest nauczenie języka polskiego, historii i geografii Polski; prowadzenie katechizacji  oraz przekazywanie polskich tradycji narodowych w celu podtrzymywania i kultywowania polskości.
 4. Opiekunem Szkoły jest Proboszcz Polskiej Misji Pastoralnej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach.

Rozdział II:  Zarząd

 1. Zarząd szkoły składa się z następujących podmiotów:
  1. Proboszcza Misji
  2. Rady Pedagogicznej
  3. Rady Rodziców
 2. Do obowiązków Proboszcza należy:
  1. prowadzenie finansów Szkoły
  2. zapewnienie nauczania religii
  3. zatwierdzanie kierownika i wybranych przez niego nauczycieli
  4. rozstrzyganie spraw spornych
 3.  
  1. Rada Pedagogiczna składa się z:
  1. Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:
 1.  
  1. Rada Rodziców składa się z:
  1. Do zadań Rady Rodziców należy:

Rozdział III:   Wybory

 

Rozdział IV:     Nauczyciele
                   

                                                          
Rozdział V:     Uczniowie

Rozdział VI:    Fundusze szkoły                        

Rozdział VII :   Spotkania

Rozdział VIII:    Ważność Statutu