Wydarzenia

Strona główna
Aktualności
Wieczorki filmowe
Śpiewnik
Kalendarz zajęć
Ważne informacje

Szkoła


Historia Szkoły
Nauczyciele i Uczniowie
System nauczania
Plan lekcji
Dni Wolne
Podręczniki
Biblioteka
Zadania Domowe
Linki

Kontakt


Kontakt i dojazd
Platforma edukacyjna

Rada Rodziców


Skład
Regulamin Ucznia

Statut szkoły

Historia Szkoły

Szkoła Języka Polskiego im. Świetej Jadwigi Królowej (informacje o Świetej Jadwidze Królowej znajdziesz tutaj) powstała w Pompano Beach na Florydzie w 1997 roku przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej z iniciatywy ówczesnego proboszcza ks. Jana Fiedurka.

Pierwszą dyrektorką szkoły była pani Ewa Sosnówka. Do grona pedagogicznego należeli: Barbara Król (1997-99), Danuta Walach (1997-2001), Marta Szczelina (1999-2006, w tym czasie dyrektorka szkoły), Barbara Beczkiewicz (1998-99), Klaudia Skotny (1998-2005), Ewa Otfinowska (2000-do dnia dzisiejszego), Dorota Bogdziewicz (2001-do dnia dzisiejszego, od 2006 roku dyrektorka szkoły), Maria Bagińska (2002-2005), Monika Michałowska (2003-2004), Irena Karwacka (2004-do dnia dzisiejszego), Violetta Wrona (2006-2007), Ewa Zarębska (2006-2007), Justyna Kotowiecka (2006-2009), Małgorzata Czesnowska (2007-2009).

Kolejnymi opiekunami szkoły byli: proboszcz ks. Jan Fiedurek (1997-2003), proboszcz ks. Czesław Rybacki (2003-2007), proboszcz ks. Klemens Dąbrowski (2007-do dnia dzisiejszego).

Szkoła prowadzi lekcje w grupach wiekowych od lat pięciu do czternastu. Co roku średnio do szkoły uczęscza 45 uczniów. Uczą sie oni języka polskiego, podstaw geografii i historii Polski oraz religii. Zajęcia odbywają sie w soboty od 9:00 do 12:05 po południu.

Uczniowie naszej szkoły w różny aktywny sposób zapoznają sie z tradycjami, kulturą oraz zwyczajami kraju pochodzenia swoich rodziców min. przygotowywana jest wspólna wigilia, Jasełka, odbywa się nauka śpiewu kolęd, wykonywane są palmy wielkanocne. Mają miejsce pikniki tematyczne np. piknik poświecony Królowej Jadwidze z okazji dziesięciolecia szkoły czy piknik poświecony polskim poetom piszącym dla dzieći.

Początkowo warunki do pracy były skromne. Ale dzięki pomocy kolejnym opiekunom powiększa się z roku na rok powierzchnia sal lekcyjnych, dlatego też może uczyć się w naszej szkole coraz więcej dzieci. Mają one do dyspozycji nie tylko wiele środków dydaktycznych, ale również mogą korzystać z biblioteki parafialnej z dużym zbiorem pozycji w języku polskim dla dzieci i młodzieży. Bibliotekę prowadziła od wielu lat Danuta Wyczałek (do 2009), teraz bibliotekę prowadzi Irena Karwacka.

Oprócz grona pedagogicznego o dzieci dba bardzo aktywnie Rada Rodziców w jej podstawowym składzie: Karina Stenger, Wiesława Kotarska, Dorota Dziamałek, Artur Zieliński i Robert Antończyk (w poprzednich latach byli to również: Dorota Kotowska, Ilona Kaczocha, Renata Korzeń).

Z roku na rok, pomimo dużego rozproszenia tutejszej Polonii, rośnie zainteresowanie Szkołą Języka Polskiego w Pompano Beach co napawa optymizmem, że polska grupa etniczna na Florydzie nie zaniknie.

Zdjęcie szkoły 2008

Zdjęcie szkoły z lutego 2008 roku.

Zdjęcie szkoły z maja 2009 roku.

Zdjęcie szkoły z października 2010 roku.

Zdjęcie szkoły z października 2011 roku.

Zdjęcie szkoły z października 2012 roku.